Význam hlasovania

Čo je to hlasovanie:

Hlasovanie je úkon, ktorým osoba verejne alebo tajne vyjadrí svoj názor alebo preferenciu k záležitosti alebo návrhu na schôdzi, na rokovacom orgáne alebo vo voľbách.

V demokratických systémoch je hlasovanie základným právom. Prostredníctvom hlasovania majú občania možnosť prejaviť svoju vôľu vymenovaním politických orgánov, ktoré najlepšie reprezentujú ich myšlienky, záujmy alebo hodnoty.

Hlasovanie však nie je len právo, ale aj veľká zodpovednosť, pretože tým vyjadrujeme svoju sústrasť, nespokojnosť alebo nesúhlas s návrhom a aktívne sa zúčastňujeme na rozhodnutiach, ktoré označujú chod našej krajiny alebo komunity. Hlasovaním navyše spolupracujeme na udržiavaní a legitimite demokratického systému.

Hlasovanie prebieha v rôznych situáciách. Na schôdzi, na zhromaždení, vo voľbách, na schválenie zákona. Aj v skupinách ľudí možno dynamiku hlasovania uplatniť pri rozhodovaní.

Značky:  Všeobecný Výrazy-Populárne Výroky A Príslovia