Význam lietania

Čo je to lietanie:

Lietanie je pohyb vo vzduchu, či už prirodzene, s krídlami, alebo umelo, pomocou strojov.

Slovo lietať pochádza z latinského slovesa budem lietať.

Lietanie sa tiež používa ako populárny výraz na označenie toho, že sa niečo stalo veľmi rýchlo. Napríklad: „Pozrite sa, ako čas letí“, „Juana tu bola, ale preletela“.

Lietanie sa tiež metaforicky používa na označenie aktu predstavivosti. Používajú ho rôzni umelci a básnici, ako napríklad slávna fráza Fridy Kahlo: „Nohy, takže ich milujem, ak mám krídla, ktoré môžu lietať“, ktoré dáva do kontrastu zemité telo s prchavosťou našej mysle.

Prípony budú označovať činnosti súvisiace s lietaním, ako napríklad:

  • Lietanie: ten, kto letí.
  • Prchavý: ten, ktorý môže lietať.
  • Volada: ten, kto dostal akciu lietania.
Značky:  Veda Výrazy-Populárne Výrazy-In-Angl