Význam slovníka

Čo je to slovník:

Slovnú zásobu tvorí súbor slov, ktoré tvoria jazyk. V tomto zmysle je slovník synonymom lexiky, pokiaľ ide o súbor lexikálnych jednotiek, ktoré tvoria jazyk. Slovo ako také pochádza z latinčiny vocabŭlum, a znamená „slovo“.

Ako slovná zásoba sa označuje aj súbor slov v jazyku, ktorý je spoločný alebo konkrétny pre určitý región: slovná zásoba chilango, porteño, cachaco, madrileño; zo špecifickej disciplíny, obchodu alebo oblasti znalostí: právny, manažérsky, vedecký, rybársky slovník; alebo ten, ktorý je spojený s konkrétnym sémantickým poľom: slovník lásky.

Značky:  Náboženstvo A Spiritualita Technológie-E-Inovácie Výrazy-In-Angl