Význam rodového násilia

Čo je rodové násilie:

Ako rodové násilie alebo rodovo podmienené násilie (GBV) sa nazývajú činy spáchané na osobe iba kvôli ich pohlaviu na základe ukladania rozdielov medzi mužmi a ženami. Rodové násilie je akýkoľvek čin, ktorý má za následok fyzické a / alebo psychické poškodenie osoby, pretože je ženou alebo mužom.

Širší koncept rodovo podmieneného násilia zahŕňa činy proti ženám aj mužom, ale keďže sa tento problém historicky zameriava na zraniteľnosť žien v spoločnosti, rodovo podmienené násilie voči ženám je zovšeobecnené.

Značky:  Výrazy-Populárne Výrazy-In-Angl Výroky A Príslovia