Význam osobných hodnôt

Čo sú to osobné hodnoty:

Osobné hodnoty sú zásady, ktoré si každý jednotlivec stanovuje, aby ich prispôsobil svojmu životnému štýlu, definoval svoju osobnosť, plnil ciele, uspokojoval potreby a riadil sa zoznamom pozitívnych akcií.

Osobné hodnoty odrážajú vnútorné potreby každého človeka, jeho túžby a to, čo považuje za dôležité. Sú súčasťou parametrov správania, ktoré jednotlivci majú a ktoré považujú za správne.

Tieto osobné hodnoty sú flexibilné a v priebehu času sa menia, pretože ľudia rastú, definujú svoju osobnosť, prežívajú rôzne situácie a prekonávajú ťažkosti.

Tiež na vzdelaní poskytnutom rodičmi, predstaviteľmi, v škole a náboženstve, bude do značnej miery závisieť od určenia, ktoré budú najdôležitejšie hodnoty u každého jednotlivca.

Rovnako nemôžete ignorovať pozitívne ani negatívne skúsenosti, zanechávajú stopy, ktoré môžu ovplyvniť určité správanie a držanie tela.

Preto je dôležitá etika a morálka, a to ako životné zásady, tak aj osobné hodnoty. Konanie dobra prinesie jednotlivcovi väčšiu spokojnosť.

Niekedy však ľudia urobia nesprávne a dokonca násilné veci, aby dosiahli cieľ.

Príkladmi osobných hodnôt, ktoré majú negatívne dôsledky, sú okrem iného rasizmus, otroctvo, vraždy, násilné činy ukladajúce autoritu.

Tieto hodnoty, ďaleko od princípu etiky, prevládali v spoločnosti v rôznych obdobiach histórie.

Osobné hodnoty slúžia ako pripomienka typu života, ktorý chce každý človek viesť, byť prijatý v skupine, v spoločnosti, zdieľať skúsenosti, pocity a dávať a prijímať pozitívne reakcie na náročné situácie.

Preto je dôležité neustále vyhodnocovať a vyvažovať uplatňované osobné hodnoty a nájsť si čas potrebný na zváženie toho, ktoré sú najdôležitejšie a prečo, osobne aj sociálne.

Najvýraznejšie osobné hodnoty

Osobné hodnoty, ako naznačuje názov, budú závisieť od osobnosti každého človeka. Pre niekoho bude dôležitejší rešpekt a priateľstvo, pre iného poctivosť a nasadenie.

Existuje však zoznam hodnôt, ktoré sú všeobecne dôležité a uznávané všetkými.

rešpektujem

Rešpektujte seba ako jednotlivca a rešpektujte ostatných. Rešpektovanie znamená vážiť si ľudí okolo seba za to, akými ľuďmi sú, je to synonymum spravodlivosti a tolerancie. Rešpekt tiež znamená duchovnú a zdravotnú starostlivosť o seba.

Rešpektujte napríklad starších ľudí tým, že budete pozorne počúvať ich rady.

Tolerancia

Buďte tolerantní a rešpektujte život, ktorý vedú iní. Je to vedieť počúvať a vymieňať si názory. Pochopte, že všetci ľudia sú jedineční jednotlivci so svojimi vlastnými vlastnosťami, ktoré sa nám niekedy nepáčia.

Napríklad úctivou výmenou myšlienok a názorov s tými ľuďmi, ktorých poznáte, majú iné zvyky a životné skúsenosti.

Poctivosť

Byť úprimný znamená konať podľa pravdy a byť úprimný k tomu, čo je vyjadrené. Neklamte ani neklamte ostatných. Úprimní ľudia konajú z úcty.

Napríklad povedať učiteľovi pravdu, keď zabudli splniť školskú úlohu alebo aktivitu a nereagovať klamstvom.

Zodpovednosť

Je to schopnosť prevziať zodpovednosť a reagovať na záväzok alebo povinnosť. Zodpovednosť je tiež odrazom čestnosti ľudí, že ich slovo a odhodlanie sú platné. Znamená to tiež predpokladať dôsledky našich činov.

Napríklad, keď prevezmete zodpovednosť za požičanie knihy na niekoľko dní a jej vrátenie majiteľovi, v dobrom stave a v odhadovanom čase.

Spravodlivosť

Spravodlivosť vedie k rovnosti. Správať sa ku každému rovnako, rešpektovať práva a povinnosti, ktoré nám ako ľuďom, ktorí sú súčasťou spoločnosti, zodpovedajú.

Buďte spravodliví v tom, čo sa ponúka alebo do čoho prispievate. Povinnosti a práva sú pre všetkých občanov rovnaké.

Ak sa napríklad delí koláč, ideálne je nakrájať kúsky rovnakej veľkosti pre každého a nie niektoré väčšie ako ostatné v závislosti od toho, či sú oceňované viac ako ostatné.

Sloboda

Vzťahuje sa na schopnosť ľudí premýšľať a rozhodovať o našich životoch. Sloboda jedného človeka je obmedzená, ak ovplyvňuje slobodu druhého. Sloboda znamená aj zodpovednosť za spáchané činy a získané záväzky.

Ľudia môžu napríklad slobodne vyjadrovať svoje názory na akúkoľvek tému, pokiaľ nie sme neúctiví voči iným a praktizuje sa tolerancia.

Značky:  Výrazy-Populárne Technológie-E-Inovácie Výrazy-In-Angl