Význam inovácie

Čo je inovácia:

Inovácia je synonymom inovácie, vylepšenia, zosilnenia, modernizácie, preto je možné povedať, že termín aktualizácia je aktualizáciou počítača pre novšiu verziu určitého produktu.

Študovaný termín sa vo všeobecnosti používa v oblasti počítačovej vedy a elektronického zariadenia, ktorý označuje zmenu hardvéru, softvéru, firmvéru za lepšiu alebo novšiu verziu s cieľom získať užitočnejšie funkcie alebo zlepšiť existujúce systémy.

Podobne termín upgrade súvisí s nákupom nových notebookov, zmenou súčiastok a opravy. V oblasti výpočtovej techniky má aktualizácia niekoľko žánrov alebo podžánrov, závisí to od funkcií, ktoré chce používateľ inováciou dosiahnuť, napríklad: softvér môže prejsť aktualizáciou za účelom implementácie novej funkcie, aktualizácie výkonu, aktualizácií, ktoré zmeniť verziu alebo produkt, ako aj opraviť zlyhania systému alebo zabezpečenia, zvukové súbory pozostávajú z nahradenia jedného súboru iným súborom za vyššie a kvalitnejšie kódovanie.

Inovácia má počas procesu malé riziká, pretože nenarúša činnosť softvéru, ale naopak zvyšuje jeho výkon.

Pojem upgrade znamená zvýšenie a hoci by sa mal používať iba v oblasti počítačových a elektronických zariadení, v dnešnej dobe sa používajú na označenie cestovného ruchu, spočíva v vyžiadaní plusu alebo zlepšenia služieb, ktoré budú Cestujúcich baviť počas pobytu napríklad: pokiaľ ide o rezerváciu izby, klient môže požiadať o aktualizáciu, to znamená poskytnúť klientovi lepšie služby alebo produkty, než aké mal zmluvne dohodnuté, napríklad: najtichšiu izbu v hoteli, izbu s jacuzzi, izba s výhľadom na more, okrem iných možností, ktoré povedú k lojalite zákazníkov.

Antonymom inovácie je downgrade.

Aktualizácia a aktualizácia

Aktualizácia znamená modernizovať, aktualizovať, v oblasti informatiky súvisí okrem iného s aktualizáciou softvéru, programov, počítačových hier. Aktualizáciu môže vykonať používateľ alebo softvér automaticky, ako pri antivírusových programoch, ktoré sa aktualizujú týždenne, mesačne a denne.

Aktualizácia aktualizuje programy, operačné systémy a inštaluje opravy bez toho, aby ste ju museli meniť. Aktualizácia je inovácia, ale vo všeobecnosti dochádza k zmenám technológie a verzie.

Značky:  Všeobecný Veda Výroky A Príslovia