Význam pohoršenia

Čo je pobúrenie:

Pobúrenie je urážka, urážka, pohŕdanie, ktoré sa robí niekomu alebo niečomu. Môže to byť verbálne, keď sa slová používajú na podkopanie morálnej integrity osoby, alebo môže byť fyzické, keď sa rieši nielen morálna, ale aj fyzická integrita osoby, s agresiou alebo neúctivými činmi

Keď dôjde k pobúreniu, znamená to, že bola prekročená hranica, že boli preč určité normy alebo zavedené zákony a že tým bola dotknutá alebo zranená dôstojnosť niekoho iného, ​​čo môže byť osoba, inštitúcia alebo vec alebo samotná spoločnosť.

Preto je možné pobúrenie národného symbolu, akým je napríklad vlajka, keď je verejne vystavený, môže byť ponižujúce, napríklad stupenie alebo pálenie.

Na druhej strane by synonymá pobúrenia boli: urážka, zranenie, urážka, urážka, urážka.

Slovo ako také pochádza zo starej francúzštiny pobúrenie, ktorý to zobral z latinčiny ultratĭcum, a z ktorého naopak pochádza ultra, čo znamená „mimo“.

Značky:  Výroky A Príslovia Technológie-E-Inovácie Veda