Význam mestských kmeňov

Čo sú mestské kmene:

Výraz „mestské kmene“ označuje skupiny jednotlivcov, zvyčajne mladých, organizovaných v gangoch alebo mestských gangoch, ktoré zdieľajú vesmír spoločných záujmov v rozpore s kultúrnymi hodnotami normalizovanej spoločnosti prostredníctvom kódov a správania, ktoré sú im vlastné: žargón, oblečenie , kultúrne odkazy, životný štýl, každodenné zvyky a ideológia.

Tento pojem bol vytvorený v polovici 20. storočia z teoretizovania kontrakultúr a subkultúr. Mestské kmene sa zámerne pokúšajú odlíšiť sa od dominantného sociálneho poriadku a spochybňujú kultúrne kódy ako mechanizmus rebélie. Preto nie je prekvapujúce, že niektoré mestské kmene predpokladajú nevhodné správanie z hľadiska zavedeného poriadku.

Tieto gangy ako „kmeň“ zdieľajú svedomie skupiny a náležite kodifikujú pocit spolupatričnosti k nemu. Ale namiesto toho sa líšia od tohto pojmu v tom, že nevytvárajú stabilné tradície ani si nerobia nárok na kultúrnu hegemóniu. Preto sú zvyčajne vnímaní ako fenomén mládeže.

Jedným z viditeľných rozporov v mestských kmeňoch je však prijatie stereotypnej identity, často konštruovanej z médií. Znamená to teda, že nad hľadaním identity prevláda pocit spolupatričnosti.

Mestské kmene preto v prvom rade uspokojujú afektívnu potrebu jednotlivcov, ktorí ich tvoria, čo uľahčuje ich začlenenie do ideológie a životného štýlu emocionálnym pripútaním. Niektoré mestské kmene preto vedú k gangom s neopodstatneným násilným správaním, ako v prípade vyholenými hlavami.

Značky:  Výroky A Príslovia Výrazy-Populárne Výrazy-In-Angl