Význam tranzistora

Čo je to tranzistor:

Tranzistor je polovodičová elektronická súčiastka, ktorá má funkciu zosilňovať, ovládať, spínať alebo usmerňovať elektrické impulzy.

Transistor je skrátenie anglických slov prenos čo znamená prevod a odpor označujúci odpor sa teda týka zariadenia, ktoré prenáša alebo riadi elektrický odpor.

Pozri tiež Elektrický odpor.

V oblasti elektriny má tranzistor tri elektródy alebo svorky, nazývané tiež trioda, kde každá z nich plní jednu z nasledujúcich funkcií:

  • Vysielač: vyžaruje elektróny,
  • Zberateľ: prijíma alebo zhromažďuje emitované elektróny a
  • Základňa: moduluje alebo reguluje prechod elektrónov.

Pozri tiež Emitenta.

Tranzistory vám umožňujú ovládať a regulovať veľký prúd prostredníctvom oveľa menšieho elektrického signálu. Vďaka tejto vlastnosti sa tranzistory nachádzajú takmer vo všetkých elektronických zariadeniach pre domácnosť, ako sú počítače, mobilné telefóny, video a audio prehrávače, chladničky, autá, televízie a ďalšie.

Pozri tiež Elektrika.

Funkcie tranzistora

Tranzistory majú dve základné funkcie:

  1. Zosilňovač: mení odpor medzi vysielačom a prijímačom, keď prechádza elektrický prúd. Týmto spôsobom je elektrický signál vysielaný vysielačom základne zosilnený, keď opúšťa vysielač-prijímač.
  2. Prepínač: preruší prúd, ktorý prechádza vodičom, preto slúži ako vypínač. Táto funkcia je najpoužívanejšia v oblasti elektroniky, napríklad v prenosných pamätiach.
Značky:  Výrazy-In-Angl Veda Výrazy-Populárne