Význam topografie

Čo je topografia:

Topografia je disciplína, ktorej cieľom je študovať a analyzovať súbor zásad a postupov, ktoré sa používajú na grafické znázornenie zemského povrchu s jeho formami a zvláštnosťami, prírodnými aj umelými.

Podobne súbor podrobností a charakteristík, ktoré terén predstavuje v povrchovej konfigurácii alebo v reliéfe, je známy aj ako topografia.

Slovo ako také pochádza z gréckeho τόπος (topos), čo znamená „miesto“ a prípony -grafia, čo znamená „popis“ alebo „ošetrené“.

Topografické znázornenia sa robia na plochých povrchoch a obmedzujú sa na malé oblasti pevniny, pretože za najväčšie patrí geodézia. Využívajú systém kótovanej kresby.

Značky:  Všeobecný Výroky A Príslovia Výrazy-Populárne