Význam tretieho veku

Čo je tretí vek:

Tretí vek je etapa ľudského života, ktorá začína približne vo veku 65 rokov. Táto značka sa môže líšiť v závislosti od zdravotného stavu a dobrých životných podmienok osoby, ako aj od jej duševného stavu.

Z politického a občianskeho hľadiska má každá krajina iné kritériá na stanovenie veku prechodu do senility z právneho hľadiska. V niektorých krajinách Latinskej Ameriky teda tretí vek začína vo veku 60 rokov.

Ďalšie slová, ktoré môžu fungovať ako synonymá, sú staroba, staroba, starnutie, starší dospelý, druhá mládež a predĺžená mladosť. Tieto posledné dva výrazy sú eufemizmy, ktoré sú prezentované ako alternatívy na vymazanie negatívneho obrazu o procese starnutia.

Staroba je súčasťou životného cyklu a pokračuje do dospelosti alebo dospelosti, v tejto fáze človek dosahuje maximálny rozvoj svojho potenciálu, a to na biologickej, emocionálnej, intelektuálnej i pracovnej úrovni z hľadiska sily.

V priebehu starnutia teda človek začína proces starnutia, ktorý ohrozuje jeho výkonnosť aspoň z hľadiska fyzického vzhľadu. Ďalšie procesy budú závisieť od konkrétnych charakteristík jednotlivca.

Starší ľudia sú v rôznych kultúrach uctievaní tým, že slúžia ako úložisko pamäti predkov, tradícií a kolektívnej múdrosti.

V západnej kultúre však prevláda kult mladosti, ktorý generuje dôležité konflikty v sociálnom poriadku, obzvlášť v dobe poznačenej predlžovaním strednej dĺžky života.

Preto je pre mnohých ťažké hovoriť o starobe alebo prijať samotné starnutie. Je to čiastočne spôsobené tým, že v súčasnosti sa starší ľudia, ktorí sa vnímajú ako aktívni a dynamickí, môžu stať obeťami zamestnania, afektívnej alebo sociálnej diskriminácie.

Bežné problémy starších ľudí

V staršom štádiu môže byť bežné, že niektoré problémy vznikajú s vysokou frekvenciou. Medzi nimi možno spomenúť nasledujúce:

  • Depresia u starších ľudí: môže byť výsledkom sebahodnotenia osoby o histórii, ako aj duševných a biologických porúch.
  • Osamelosť u starších ľudí: Táto osamelosť postihuje starších ľudí ako dôsledok nedostatku konkrétnej spoločnosti doma, tak aj vo vnímaní nepochopenia ich bezprostredného okolia.
Značky:  Veda Výrazy-In-Angl Všeobecný