Význam Theodicy

Čo je Theodicy:

Theodicy je súčasťou filozofie, ktorá je zodpovedná za racionálne vysvetľovanie a demonštráciu všemohúcnosti Boha, jeho vlastností a existencie zla.

Slovo teodicy pochádza z gréčtiny theos, čo znamená „Boh“ a povedať čo sa prekladá ako „spravodlivosť“, a preto je teodicia chápaná ako „Božie ospravedlnenie“.

Je potrebné poznamenať, že teodicia je súčasťou prírodnej teológie, ktorá pokrýva všeobecnejšie aspekty, ako je objavovanie dôkazov Boha bez spoliehania sa na nadprirodzené skutočnosti.

Theodicy a Leibniz

Pojem teodicia bol vytvorený v 17. storočí a prvýkrát ho použil nemecký filozof Gottfried Wilhelm Leibniz vo svojej knihe. Esej o Theodicy. O dobrote Božej, slobode človeka a pôvode zla, tiež známy ako Theodicy.

O nejaký čas neskôr však francúzsky filozof Voltaire ironizoval Leibnizovu teodiku vydaním svojho satirického románu. Naivný.

Teraz v tomto teodice Leibniz predstavil svoje racionálne štúdium Boha, slobody človeka a existencie zla. Svätý Augustín však už dávno pred Leibnizom spomínal teodiciu, ktorá kombinuje sériu filozofických a náboženských znalostí, aby ospravedlnila existenciu Boha i zla.

Podobne sa Leibniz zaoberal vo svojej knihe objasnením rozporov vo vzťahoch, ktoré existujú medzi duchovným presvedčením o Bohu a racionálnymi myšlienkami o prírode a nespravodlivosťami, s ktorými sa ľudské bytosti stretávajú.

To znamená, že teodicy zhromažďuje a pokúša sa zodpovedať všetky tie pochybnosti, ktoré súvisia s vierou, rozumom, duchovným, prírodným, dobrým a zlým, najmä vzhľadom na to, že všetko bolo stvorené prostredníctvom Božej dobroty.

Zlo teda dokonca ospravedlňuje existenciu Boha, aby sa dosiahla sloboda človeka. Leibniz teda potvrdzuje, že Boh stvoril najlepší možný svet.

Značky:  Výroky A Príslovia Náboženstvo A Spiritualita Technológie-E-Inovácie