Význam vytrvalosti

Čo je húževnatosť:

Húževnatosť je postoj, ktorý jednotlivcov povzbudzuje, aby odolávali nepriazni osudu, aby dosiahli cieľ alebo cieľ.

Slovo húževnatosť pochádza z latinčiny tenactas, a týka sa kvality húževnatosti. Húževnatý znamená „odolávať zmenám alebo deformáciám“ a pochádza z latinčiny taniz.

Ako synonymá húževnatosti možno použiť slová pevnosť, odpor, sila a vytrvalosť.

Húževnatosť je životný postoj, na ktorý sa spolieha mnoho ľudí, ktorí chcú splniť svoj cieľ, či už akademický, profesionálny alebo osobný. Húževnatosť znamená úsilie, odhodlanie a vytrvalosť.

Pred dosiahnutím svojho cieľa môžete mnohokrát zlyhať a chcete sa vzdať kvôli nepriazni osudu, ale tí, ktorí používajú húževnatosť, pevne trvajú na tom, kým nedosiahnu to, čo chcú.

Napríklad: „Húževnato prešiel všetkými testami a získal zlatú medailu.“ "Jeho húževnatosť určila jeho úspech"

Na druhej strane húževnatosť možno tiež považovať za hodnotu a životné správanie, prostredníctvom ktorých jednotlivci navrhujú byť úspešní v objekte.

To znamená byť si vedomý výzvy a porozumieť tomu, že na dosiahnutie očakávaných výsledkov musíte venovať čas, vytrvalosť a uplatňovať znalosti, aby ste dosiahli to, čo chcete.

Húževnatosť je životný postoj, ktorý môže znamenať rozdiel medzi úspechom a vzdaním sa sna.

Pozri tiež Húževnatý.

Húževnatosť materiálov

Húževnatosť sa chápe ako fyzikálna vlastnosť, ktorú materiály musia absorbovať mechanickú energiu počas svojej deformácie predtým, ako sa dosiahne alebo zlyhá pri zlomení alebo zlomení. Materiál, ktorý odoláva tejto energii, sa nazýva húževnatý.

Húževnatosť je miera, ktorou sa vypočítava energia absorbovaná materiálom pred rozbitím.

Húževnatosť materiálov je spôsobená stupňom súdržnosti ich molekúl, preto je táto vlastnosť premenlivá v závislosti od materiálu, na ktorý sa energia aplikuje.

Materiály možno podľa ich húževnatosti klasifikovať ako krehké, kujné, tuhé, ťažné, pružné alebo elastické.

Materiál je napríklad ohybný ohybný a nerozbije sa alebo sa nevráti do pôvodného tvaru. Ako krehké sklo možno spomenúť, že pri absorpcii energie deformácie sa ľahko rozbije.

Ďalší príklad, elastické materiály, ako sú gumičky alebo gumičky, môžu odolávať deformácii a vrátiť sa do pôvodného tvaru alebo zlomu.

Húževnatosť materiálu je teda ovplyvnená pôsobením napätia, energie a rýchlosti. Preto súvisí s odporom, aj keď oba sú odlišné pojmy.

Značky:  Výrazy-Populárne Všeobecný Výrazy-In-Angl