Význam techniky

Čo je to technika:

Ako technika je definovaný spôsob, akým sa súbor postupov, materiálov alebo intelektuálov uplatňuje v konkrétnej úlohe na základe znalostí vedy alebo umenia, aby sa dosiahol stanovený výsledok.

Zručnosť alebo konkrétna schopnosť osoby používať tieto postupy alebo zdroje je tiež známa ako technika. Napríklad na športovej úrovni zvyčajne oceňujeme tento typ vlastností u športovca: „Nikdy som nevidel nikoho hrať futbal s tak vynikajúcou technikou, ako má Maradona.“

Na druhej strane, techniku ​​možno použiť aj na označenie spôsobu, akým sa niečo robí: „Juane, musíš ma naučiť túto technológiu lúpania manga.“ V tomto zmysle je technika prenosná, reprodukovateľná, transformovateľná a improvizovateľná v akejkoľvek oblasti použitia, či už ide o priemyselné, umelecké alebo relatívne ľudské činnosti.

V súvislosti s vyššie uvedeným treba dodať, že technika sa zrodila z ľudskej potreby upraviť prostredie, v ktorom sa človek vyvíja, aby bolo viac prispôsobiteľné svojim potrebám. Z rovnakého dôvodu technika pochádza z predstavivosti a potom sa konkretizuje.

V hudbe sú vokálne techniky rôzne spôsoby, akými sa hovorové orgány používajú na rozvoj hlasu, bez poškodenia fonetických štruktúr, ktoré v tom čase zasahujú.

Vo vzťahu k vyššie uvedenému sú hovoriacimi orgánmi dýchacie orgány (pľúca, priedušky a priedušnice), fonačné orgány (hrtan, hlasivky, rezonátory) a artikulačné orgány (podnebie, jazyk, zuby, pery a hlasivka).

Technika je študovaná technológiou.

Technik alebo technik je známy aj ako osoba špeciálne vyškolená v technologickom inštitúte alebo technickej škole na činnosti tejto kategórie. V Mexiku sa tiež používa na označenie príslušníkov policajného zboru.

Je pozoruhodné, že technické školy sa venujú výlučne príprave technikov v akejkoľvek oblasti: elektronika, cestovný ruch, elektromechanika, marketing a vzťahy s verejnosťou.

Na druhej strane, ako sú známe technické slová, tie, ktoré sa používajú v rámci konkrétnej vedy alebo oblasti znalostí a odlišujú sa od jazyka každodenného používania.

Etymologicky pochádza z gréčtiny 'τεχνικός' (tejnicós), čo je zase odvodené od „τέχνη' (tejne), čo znamená „technika, umenie alebo obchod“.

Technická výchova

V rámci oblasti výučby zahŕňa táto technika dôležitú škálu postupov, stratégií a metód intelektuálneho charakteru, ktoré sa používajú tak na zdieľanie znalostí (didaktické techniky a dynamika diskusií), ako aj na zlepšenie učebných postupov študentov (čítanie, výskum, alebo študijné techniky, ako napríklad mapovanie mysle alebo mapovanie konceptov).

Jednou z najbežnejších techník pre študentov sú technické listy, dokument, v ktorom obsahuje najdôležitejšie a najpodrobnejšie údaje o konkrétnej téme, môže ísť okrem iného o knihy, zvieratá, rastliny.

Aplikácia tejto techniky reaguje na potrebu optimalizácie výkonu a výsledkov v oblasti vzdelávania.

Technika v umení

V umeleckej oblasti sa táto technika týka zvládnutia súboru postupov a zdrojov, intelektuálnych a materiálnych, ktoré určitý umelec používa na vyjadrenie estetického faktu.

Techniky sú rôzne pre každú konkrétnu disciplínu, či už ide o maľovanie, hudbu, sochárstvo, literatúru alebo tanec. Rovnako ako sa v maľbe cení používanie farby, narábanie s proporciami alebo svetlom a tieňmi, v hudbe sa ocení manipulácia s nástrojom, vokálnou doménou speváka alebo znalosť hudobnej teórie skladateľa. V tomto zmysle technická zručnosť do značnej miery určuje kvalitu umeleckého diela.

Právna technika

V práve sa právna technika vzťahuje na súbor intelektuálnych postupov zameraných na interpretáciu a aplikáciu súčasného práva. V zásade sa používa na objasnenie alebo objasnenie významu právneho predpisu s cieľom vyriešiť jeho uplatňovanie v konkrétnych prípadoch.

Technika a technológia

Táto technika je súborom postupov na vykonanie akcie s cieľom dosiahnuť cieľ. Napríklad na maľovanie môžete použiť rôzne techniky ako olej alebo pastel, všetko závisí od chuti a účelu, ktorý maliar hľadá.

Technológia je súbor techník alebo postupov používaných na výrobu užitočných predmetov pre ľudstvo. Napríklad: stroj, riad, okrem iného.

Značky:  Veda Všeobecný Výrazy-In-Angl