Význam slovníka

Čo je to Soliloquy:

Ako monológ sa to nazýva vnútorná reflexia, pomocou ktorej niekto nahlas a osamote vyjadruje svoje myšlienky, pocity a emócie. Slovo ako také pochádza z latinčiny soliloquium.

Monológ je predovšetkým zdrojom dramatických diel, ktoré sa vyznačujú silným subjektívnym nábojom a umožňujú nám prístup k najvnútornejším myšlienkam postavy, aby sme ju lepšie spoznali.

Monológ je teda reč, ktorú prednesie postava izolovaná od ostatných, v ktorej hovorí k sebe samému, ako druh dialógu so sebou samým. V tomto zmysle je to koncept spojený s monológom.

Slávnym príkladom monológu je Hamlet v rovnomennej hre Williama Shakespeara. V ňom si ústredná postava vezme lebku a položí si otázku: „Byť alebo nebyť, to je otázka.“

Na druhej strane, slovo monológ môže mať aj negatívny náboj, keď sa týka reči osoby, ktorá nedovolí iným zasahovať. Napríklad: „Schôdza oddelenia bola vlastne monológom od šéfa.“

V psychiatrii sa môže samospráva tiež odvolávať na úvahy, ktoré schizofrenickí psychotici robia nahlas a osamote, ako dialóg so sebou samým.

Samovoľný a vnútorný monológ

Monológ sa líši od vnútorného monológu v tom, že zatiaľ čo monológ je hlasným vyslovovaním myšlienok, pocitov alebo emócií postavy pred publikom alebo publikom, vnútorný monológ predpokladá vnútorný tok vedomia, pretože všetko, čo je vyjadrené zostáva v ríši mysle. Monológ je teda zdrojom predovšetkým divadla, zatiaľ čo vnútorný monológ je typickejší pre naratívne žánre, ako je román alebo poviedka.

Značky:  Výrazy-In-Angl Výroky A Príslovia Technológie-E-Inovácie