Význam seizmológie

Čo je to seizmológia:

Slovo seizmológia má grécky pôvod.zemetrasenia" Čo to znamená "zemetrasenie„Y "Logá" to vyjadruje „zmluva“, Preto je to veda, ktorá sa zaoberá zemetraseniami.

Seizmológia je odbor geofyziky, ktorý je zodpovedný za štúdium zemetrasení, zemetrasení alebo otrasov, ktoré sa vyskytujú vo vnútri Zeme a na zemskom povrchu.

Zemetrasenie, hovorovo nazývané zemetrasenie, je prírodný jav charakterizovaný silným zemetrasením spôsobeným zrážkou tektonických dosiek, sopečnými aktivitami alebo geologickými poruchami. Miesto, kde dochádza k zemetraseniu, sa nazýva ohnisko, jeho projekcia na zemský povrch je epicentrum a vzdialenosť medzi epicentrom a seizmologickou stanicou sa nazýva epicentrum.

Pozri tiež:

  • Zemetrasenie.
  • Zemetrasenie

Okrem štúdia pohybov tektonických dosiek je seizmológia zodpovedná aj za analýzu dôsledkov vulkanických aktivít na úrovni vibrácií na Zemi.

Tsunami, známe ako prílivové vlny, sú však veľké vlny, ku ktorým dochádza v dôsledku sopečného výbuchu alebo zemetrasenia, ktoré postupuje vysokou rýchlosťou po hladine mora.

Značky:  Technológie-E-Inovácie Výroky A Príslovia Výrazy-In-Angl