Význam čínštiny

Čo je Sino:

Ale môže to byť podstatné meno s významom osud, osud, šťastie, predurčenie. Podobne to môže byť aj protivnícka spojka používaná na odporovanie myšlienkam vo vete.

Ako podstatné meno, ale pochádza z latinčiny signum, čo znamená „znamenie“, „znamenie“. V tomto zmysle to evokuje predstavu o písomnom osude alebo predurčení; to znamená to, čo bolo určené nadradenou bytosťou a čo sa ľudská vôľa nemôže zmeniť, pretože je nevyhnutné a nevyhnutné to, čo je v rozpore s myšlienkou slobody alebo slobodnej vôle.

Osud pripúšťa mnoho východných náboženstiev, napríklad taoizmus, konfucianizmus alebo budhizmus (karma), ako aj západné náboženstvá, ako napríklad grécka mytológia, ktorá ho predstavovala v bohyni Moiras.

Značky:  Náboženstvo A Spiritualita Všeobecný Výrazy-Populárne