Význam v jednotnom čísle

Čo je singulár:

Singulár je prídavné meno, ktoré možno použiť na označenie toho, čo je jedinečné vo svojom druhu. Napríklad: „Objavili jedinečný druh žraloka.“

Singulár sa tiež používa na označenie toho, čo považujeme za mimoriadne, vzácne alebo vynikajúce. Napríklad: „Tento chlapec má jedinečný tanečný talent.“

Slovo ako také pochádza z latinčiny singulāris.

Synonymá pre singulár sú: jedinečné, jednoduché, nepárne; zvláštny, vzácny, zvláštny, extravagantný; vynikajúce, veľkolepé. Antonymá sú na druhej strane pravidelné, vulgárne, obyčajné, priemerné atď.

V angličtine sa singulár prekladá ako jednotné číslo. Napríklad: "The jedinečná krása les“(Jedinečná krása lesa).

Jednotné číslo v gramatike

V gramatike je singulár číslicou označenou na konci slov, ktorá označuje, či sa týka jednej osoby alebo veci. Napríklad: dom, žena, dieťa. V niektorých jazykoch, napríklad v španielčine, slová v jednotnom čísle nepredstavujú žiadnu explicitnú značku. Opak je pri množnom čísle, ktoré má spravidla a -s konečné na označenie množného čísla. Napríklad: domy, ženy, deti.

Jednotné číslo a množné číslo

Jednotné a množné číslo sú antonymá. Množné číslo sa používa na označenie toho, čo je viacnásobné, rôzne alebo početné, alebo ktoré má viac ako jeden aspekt alebo aspekt. Množné číslo je tiež gramatickým skloňovaním, ktoré naznačuje, že hovorí o viac ako jednej osobe, predmete alebo veci. Na druhej strane singulár sa vzťahuje na to, čo je jediné alebo jedinečné svojho druhu, na niečo, čo je vzácne alebo mimoriadne, alebo na gramatické číslo, ktoré naznačuje, že ide o jednu a jedinú vec.

Značky:  Technológie-E-Inovácie Veda Náboženstvo A Spiritualita