Význam symbiózy

Čo je symbióza:

Symbióza je pojem v biológii, ktorý sa týka druhu asociácie, ktorú medzi sebou vytvoria dvaja jedinci, či už ide o zvieratá alebo rastliny, a z ktorej má prospech najmenej jeden z nich. Slovo ako také pozostáva z gréckych koreňov σύν (sýn) „con“ a βίωσις (biosis), „prostriedky na živobytie“.

V tomto zmysle je symbióza vzťahom, ktorý vzniká medzi dvoma symbiotov, názov použitý pre organizácie zapojené do tohto typu odkazu.

Symbiózy môžu byť niekoľkých typov: povinné, keď je to nevyhnutné pre prežitie jedného alebo oboch druhov, alebo voliteľné, keď napriek tomu, že neprestáva byť prospešné, nie sú nevyhnutné pre prežitie. Jeho trvanie sa navyše môže líšiť a môže byť trvalé aj dočasné.

Jeho klasifikácia sa líši v závislosti od miesta, kde sa symbióza vyskytuje: ektosymbióza, keď jeden z jedincov žije na druhom alebo endosymbióza, keď jeden z druhov žije v rámci druhého.

Klasickým príkladom potrebnej symbiózy sú lišajníky, ktoré vznikli spojením huby a jednobunkovej riasy a nachádzajú sa na skalách alebo v kôre stromov.

Ďalším príkladom sú mikrokorhizy, ktoré sú symbiózou medzi koreňmi určitých rastlín a určitých húb, pretože korene ťažia z absorpčnej kapacity húb a húb, aby z rastliny získali látky, ktoré potrebuje na život.

Zaujímavý typ symbiózy je napríklad medzi býkom a baktériami a prvokmi, ktoré mu žijú v žalúdku. Posledne uvedené poskytujú býkovi schopnosť stráviť celulózu nachádzajúcu sa v bylinkách, ktorými sa živí, a zároveň sa nimi živia baktérie a prvoky. V tomto zmysle majú ľudia v našej črevnej flóre organizmy, ktoré robia podobnú prácu ako tie, v ktorých žijeme v symbióze.

Značky:  Veda Náboženstvo A Spiritualita Výrazy-In-Angl