Význam hudobných znakov a ich význam

Aké sú hudobné znaky a ich význam:

Hudobné symboly alebo hudobné znaky sú sériou grafických znakov, ktoré predstavujú hudobné zvuky a hodnoty a používajú sa na písanie hudby.

Každé znamenie má inú funkciu, takže môže označovať prvky ako výška, trvanie, pulz, rytmus, tonalita, dynamika atď.

Dokumenty, v ktorých je hudba napísaná, sa nazývajú „partitúry“. Pozrime sa na príklad skóre:

Personál

Skóre sa skladá z niekoľkých riadkov nazývaných „staves“. Každá palica sa skladá z 5 navzájom rovnobežných horizontálnych línií, do ktorých sú zapísané noty, ktoré označujú výšku a trvanie zvuku.

Línie personálu sú očíslované zdola nahor. Preto spodný riadok zodpovedá prvému riadku a horný riadok piatemu.

Na palici je každý riadok a každý riadkový priestor pomenovaný podľa hudobnej noty na základe odkazu určeného kľúčom. Názov hudobnej noty je sedem: do, re, mi fa, sol, la a si.

Umiestnenie poznámok k personálu podľa kľúča.

Značky:  Výroky A Príslovia Veda Všeobecný