Význam sensei

Čo je Sensei:

Sensei je japonský výraz, ktorý sa používa ako čestný titul s úctou a obdivom k učiteľovi alebo profesionálovi v akejkoľvek oblasti. Slovo sensei znamená „ten, kto sa narodil predtým“, pretože "Kanji" To zodpovedá "Sen" znamená „predtým a na "Áno "vyjadruje „narodenie“.

Výraz sensei môže byť použitý v akomkoľvek kontexte alebo oblasti, nie výlučne v bojových umeniach. Preto sa nazýva identifikácia osoby, ktorá sa narodila predtým, a preto majú znalosti a skúsenosti vo svojej profesijnej oblasti. Tento termín udeľovali ich vlastní študenti za rešpekt a obdiv, ktorý majú k svojim vedomostiam.

Napríklad v japonskej kultúre, právnikovi, lekárovi alebo inému odborníkovi, ktorý má znalosti o svojej oblasti, sa odvodzuje, že vie viac ako ostatní, a preto ich možno nazvať senseiom. Tento výraz môže byť použitý ako názov alebo prípona za menom alebo priezviskom osoby, ako napríklad: Alexander Sensei.

Mimo Japonska sa tento výraz používa v bojových umeniach na identifikáciu učiteľa alebo inštruktora, ktorý je poverený poskytovaním tried, pričom ho uznávajú a rešpektujú všetci jeho študenti. Všeobecne platí, že v mnohých bojových umeniach sa študent musí pred učením alebo súťažou pokloniť sensei.

Sensei a senpai

Sensei, ako už bolo naznačené, je učiteľ alebo profesionál vo svojej oblasti alebo v bojových umeniach.

Namiesto toho je senpai termín, ktorý sa používa vo všetkých oblastiach na identifikáciu osoby, ktorá má v organizácii najväčší vek, skúsenosti a znalosti, a preto je v nej považovaná za lídra.

Obaja však majú spoločný bod, že majú vôľu a schopnosť poskytovať podporu, priateľstvo a učiť ostatných jednotlivcov s cieľom dosiahnuť dobrý výkon vo svojich funkciách alebo aktivitách.

Viac informácií nájdete v článku senpai.

Sensei alebo sansei

Termín sansei sa používa na označenie osoby, ktorá patrí do tretej generácie japonských prisťahovalcov v určitej krajine.

Značky:  Všeobecný Veda Výrazy-In-Angl