Význam zmyslu

Čo je Sensatez:

Dobrý rozum je kvalita obozretných ľudí s dobrým úsudkom, ktorí konajú a rozhodujú so zrelosťou a rozumom. Slovo ako také pochádza z latinčiny senzát.

Dobrý zmysel je schopnosť ľudských bytostí viesť svoje činy, skutky a myšlienky podľa zdravého rozumu.

Úzko súvisí s rozvážnosťou a úsudkom v spôsobe konania, jednaní s inými ľuďmi, myslenia, rozhodovania a komunikácie. V tomto zmysle dobrý rozum súvisí s rozumom.

Dobrý zmysel tiež znamená byť objektívny a racionálny, byť si vedomý vecí a podľa toho sa správať. Dobrý zmysel nám teda pomáha predvídať dôsledky našich činov a umožňuje nám vyhodnotiť rôzne možnosti a okolnosti, ako konať najlepším spôsobom.

Rozumní ľudia sú racionálni a rozvážni, konajú čestne a svoje činy a rozhodnutia zakladajú na pravde. Nesprávate sa rozumne, napríklad ak klamete alebo podvádzate, ak ste nerozumní alebo impulzívni.

Dobrý zmysel je z tohto dôvodu základnou hodnotou našich medziľudských vzťahov, pretože nám umožňuje vytvárať putá nielen na základe lásky, ale aj na vzájomnej úprimnosti, dôvere a rešpekte.

Synonymá dobrého rozumu sú opatrnosť, úsudok, zdravý rozum, diskrétnosť alebo mozog. Aj keď jeho antonymum by bolo nezmyslom.

V angličtine možno dobrý zmysel preložiť ako dobrý zmysel. Napríklad: "Konal som s rozumom “ (správal sa rozumne).

Zmysel a cit Je to tiež názov filmu z roku 1995, ktorý je založený na rovnomennom románe Jane Austenovej z roku 1811.

Značky:  Výrazy-Populárne Výrazy-In-Angl Technológie-E-Inovácie