Význam odčítania

Čo je to odčítanie:

Odčítanie alebo odčítanie je jednou zo štyroch základných operácií aritmetiky, ktorá spočíva v odčítaní dvoch alebo viacerých prvkov na dosiahnutie konečného výsledku, kde konečným výsledkom je pôvodný prvok zmenšený o prvok, ktorý sa chcel odpočítať.

Symbol odčítania je symbol mínus (-) a je vložený medzi prvky, ktoré sa majú odpočítať, napríklad: 3-2 = 1.

Odčítanie je možné použiť pre prirodzené, celé, desatinné, zlomkové, reálne a komplexné čísla.

Odčítanie sa skladá z menuendu, ktorý je celkovým prvkom, ktorý chceme odpočítať, zo subhendu, ktorý je čiastkou, ktorú chceme odpočítať, a z rozdielu, ktorý je konečným výsledkom odčítania.

Značky:  Výrazy-Populárne Veda Výroky A Príslovia