Význam potvrdenia

Čo je to príjmový doklad:

Doklad je podpísaný dokument, ktorý potvrdzuje platbu osoby za prijatý tovar alebo službu. Po dokončení transakcie si zákazník ponechá pôvodný doklad o kúpe a predávajúci si ponechá kópiu pre svoju evidenciu a kontrolu.

Účtenky sú teda právnymi dokumentmi, ktoré sankcionujú obchodný vzťah medzi stranami. Môžu však mať dve povahy: verejné a súkromné.

Aby bol doklad platný, musí obsahovať nasledujúce informácie:

  • miesto a dátum vydania;
  • údaje o klientoch;
  • koncept prijatého tovaru alebo služby;
  • prijatá čiastka (vrátane zákonných daní);
  • podpis poskytovateľa služieb.

Môžu však existovať varianty v závislosti od rozloženia zvoleného jednotlivcom alebo vydávajúcou spoločnosťou.

Digitálne potvrdenky

Aj keď je pravda, že účtenky sa bežne tlačia na papier, digitálne potvrdenky získavajú väčší priestor, najmä teraz, keď existuje softvér, ktorý umožňuje zriadenie bezpečnostných mechanizmov.

Existujú teda spoločnosti špecializujúce sa na poskytovanie služieb digitálneho príjmu. Niektoré vlády zároveň implementovali riadne legalizovanú verejnú službu digitálneho príjmu, aby sa uľahčili administratívne procesy samostatne zárobkovo činných osôb a normalizovali daňové procesy.

Rozdiely medzi účtenkou a faktúrou

Doklad je dokladom po zaplatení služby alebo produktu. Faktúra je vystavená pred platbou a podrobne popisuje položky a sumy, ktoré je potrebné vybrať.Účtenku aj faktúru vystavuje poskytovateľ tovaru alebo služby.

Pozri tiež Účtovníctvo.

Značky:  Technológie-E-Inovácie Výroky A Príslovia Náboženstvo A Spiritualita