Význam prijímača

Čo je prijímač:

Receptor je akýkoľvek organizmus, zariadenie, stroj alebo osoba, ktorá prijíma podnety, energie, signály alebo správy.

Prijímač pochádza z latinského slovesa príjemca zložený z predpony re- naznačujúce opakovanie, sloveso capere čo znamená zachytenie a príponu -toralebo -sor ktorý sa týka veci alebo osoby, ktorá vykonáva akciu.

Prijímač je niečo, čo prijíma. Prijímací prístroj napríklad môže zachytávať elektrické alebo elektromagnetické signály na príjem telegramov, telefónnej komunikácie, rádia alebo televízie. Prijímací motor je na druhej strane taký, ktorý prijíma energiu z generátora na prevádzku.

Ďalšími signálmi, ktoré môže prijímač prijímať, sú signály bezdrôtového typu, napríklad bluetooth zvukové prijímače, ktoré prijímajú signály z mobilného telefónu a prostredníctvom výstupného zariadenia, s ktorým sú prepojené, prenášajú zvuk alebo hudbu.

Príjemcom môže byť aj inštitúcia, napríklad banka. Prijímajúca banka sa používa v kontexte bankového prevodu, kde prijímajúca banka je tá, ktorá prijíma prevedené peniaze.

Receptor v biológii

V biológii je receptor akákoľvek štruktúra v tele, ktorá prijíma podnety vyvolávajúce reakciu.

Senzorické receptory sú napríklad nervové zakončenia, ktoré detekujú fyzikálne a chemické zmeny prostredia prostredníctvom zmyslových orgánov, nazývaných tiež zmysly.

Receptor vo farmakológii

Vo farmakológii alebo chémii sú receptory štruktúrami buniek, ktoré prijímajú látky hormónov, toxínov, liekov alebo neurotransmiterov na spustenie očakávanej reakcie.

Prijímač a vysielač

Pri komunikácii sú príjemcom a odosielateľom dva prvky komunikácie. Prijímateľ je osoba, ktorá prijíma správu, a odosielateľ je ten, kto ju odosiela.

Značky:  Výroky A Príslovia Veda Všeobecný