Význam Quid pro quo

Čo je to Quid pro quo:

Niečo za niečo Je to latinská fráza, ktorá v španielčine doslova prekladá „niečo výmenou za niečo“ alebo „jedna vec za druhú“ a jeho výslovnosť by bola „cuid pro cuo“. Označuje chybu, zmätok, nedorozumenie a môže sa tiež použiť na označenie transakcie, výmeny jednej veci za inú ekvivalent.

V latinčine pôvodné použitie niečo za niečo hovoril o chybe: zmeniť jednu vec za druhú, pochopiť jednu vec za druhú. Hlavne to určilo gramatickú chybu pri použití latinského zámena jadro, v nominatívnom prípade nahradenie čo, v ablatívnom prípade, z ktorého vyplýva, že jeho interpretácia najbližšia k pôvodu výrazu je: chyba, ktorá zahŕňa zamieňanie jednej veci s druhou alebo jednu osobu s druhou.

V dnešnej dobe niečo za niečo pokračovalo sa v označovaní najrozmanitejších situácií, kde je jedna vec potrebná výmenou za iný ekvivalent. Nájdeme ho v oblastiach ekonomiky, politiky, obchodu alebo dokonca v každodennom živote: „Poďme na to niečo za niečo: odpovedáte na to, čo som sa vás pýtal, a ja odpoviem na to, čo chcete vedieť “.

Situácie niečo za niečo Môžeme ich nájsť aj v prípadoch sexuálneho obťažovania, keď je človek vydieraný, aby získal prácu, zlepšenie platu, povýšenie na pozíciu alebo akýkoľvek iný druh výhody na pracovisku, výmenou za sexuálne služby. Tieto typy scenárov sú známe ako sexuálne obťažovanie niečo za niečo.

Vo filme sa vyskytuje veľmi obľúbené použitie tejto latinskej frázy Ticho nevinných (Mlčanie jahniat), kde Hannibal Lecter, keď ho zisťujú informácie Clarice Starlingová, odpovedá: „Niečo za niečo„Clarice“, to znamená, že navrhuje výmenu informácií: jedna vec za druhú.

Komédia, veľmi múdra, pokiaľ ide o využitie nedorozumení, vždy použila mnoho situácií niečo za niečo na vybudovanie svojich absurdných argumentov: zmätené postavy alebo slová, ktoré keď sa zmenia, získajú iný význam, sú toho dobrým príkladom.

Značky:  Technológie-E-Inovácie Všeobecný Veda