Význam bodu varu

Čo je bod varu:

Bod varu je vo fyzike a chémii známy ako teplota, pri ktorej sa tlak pár látky rovná vonkajšiemu atmosférickému tlaku.

Práve pri bode varu dochádza k búrlivému prechodu látky z kvapalného do plynného stavu. V skutočnosti, akonáhle sa dosiahne bod varu, teplota nemôže ďalej stúpať.

K bodu varu dochádza za určitých podmienok teploty a tlaku. Ďalej sa líši od látky k látke v závislosti od jej špecifických vlastností.

Napríklad bod varu vody na hladine mora je 100 ° C, ale keď v atmosfére začíname stúpať a nachádzame nižší atmosférický tlak, teplota na dosiahnutie bodu varu klesá.

Pozri tiež Varenie.

Teplota varu a teplota topenia

Teplota varu a teplota topenia nie sú rovnaké, aj keď majú spoločný okamih, keď látka prechádza z jedného stavu do druhého.

V prípade bodu topenia to znamená teplotu, pri ktorej látka prechádza z tuhého stavu do kvapaliny, zatiaľ čo bod varu sa týka teploty, pri ktorej kvapalná látka prechádza do plynného stavu.V tomto zmysle bude teplota bodu varu vždy vyššia ako teplota topenia.

Značky:  Náboženstvo A Spiritualita Všeobecný Výrazy-In-Angl