Význam psychologického

Čo je psychologické:

Ako psychologické alebo psychologické sa tomu hovorí alebo patrí do psychiky alebo psychológie. Slovo ako také je prídavné meno odvodené od psychológia, slovo zložené z gréckych koreňov ψυχο- (psycho-), čo znamená „duša“ alebo „mentálna aktivita“, a -λογία (-lógia), čo v preklade znamená „štúdium“ alebo „veda“.

V tomto zmysle sa ako psychologické považuje všetko, čo súvisí so spôsobom myslenia, cítenia a správania jednotlivca alebo skupiny ľudí. Štúdium psychického života a správania jednotlivcov sa preto označuje aj ako psychologické.

Psychologicky tiež môžete kvalifikovať situáciu alebo proces, ktorý sa odohráva v mysli človeka. Psychologický môže byť šok, ktorý vyvoláva určitý smútok alebo frustráciu, psychologický môže byť porucha, ktorá ovplyvňuje mentálne schopnosti človeka, alebo určitá nerovnováha, ktorá prebieha v psychike.

Synonymá pre psychologické sú skrátka psychické, mentálne, vnútorné, duchovné alebo psychické.

V angličtine sa naopak psychologický výraz dá preložiť ako psychologické. Napríklad: "Položka bol rozhodnutý, že jeho bolesť je psychologické”.

Značky:  Veda Výrazy-Populárne Výroky A Príslovia