Význam hydrostatického tlaku

Čo je hydrostatický tlak:

V mechanike tekutín je hydrostatický tlak taký, ktorý tekutina v pokoji vytvára svojou vlastnou hmotnosťou.

Hydrostatický tlak nezávisí od hmotnosti, hmotnosti alebo celkového objemu tekutiny, ale od hustoty tekutiny (p), gravitačného zrýchlenia (g) a hĺbky tekutiny (h). Hydrostatický tlak sa preto vypočíta z nasledujúceho vzorca:

Spolu s hydrostatickým tlakom existuje paralelne aj atmosférický tlak, tj. Tlak, ktorý atmosféra vyvíja na tekutinu.

Značky:  Veda Výrazy-In-Angl Technológie-E-Inovácie