Význam tlaku

Čo je tlak:

Tlak je známy ako sila, ktorou niečo pôsobí na niečo iné, aby ho stlačilo alebo stlačilo. Ide o koncept používaný v rôznych vedných odboroch, ako je fyzika, medicína, ekonómia alebo sociológia.

Tlak, na druhej strane, môže tiež znamenať silu alebo nátlak, ktorý osoba alebo skupina ľudí vyvíja na jednotlivca alebo komunitu, aby určila svoje činy alebo správanie.

Slovo ako také pochádza z latinčiny stlačte, pressiōnis.

Krvný tlak

Ako arteriálny tlak, tiež známy ako krvný tlak alebo žilový tlak, je známe, že krv vyvíja pri obehu tepnami.Dôležitosť krvného tlaku je, že umožňuje krv cirkulovať cez cievy, takže dodáva telesným orgánom kyslík a živiny pre ich funkciu.

Tlak vo fyzike

Vo fyzike tlak nazývame vzťah medzi silou vyvíjanou telesom (plynným, kvapalným alebo pevným) a povrchom, na ktorý pôsobí. Považuje sa za fyzikálnu veličinu. Jeho jednotkou je podľa medzinárodného systému pascal (Pa). Pascal je ekvivalentom celkovej sily newtonu pôsobiaceho rovnomerne na meter štvorcový, to znamená N / m2.

Značky:  Výroky A Príslovia Veda Výrazy-In-Angl