Význam vytrvalosti

Čo je vytrvalosť:

Je známy ako vytrvalosť voči trvalému alebo nepretržitému trvaniu veci alebo pevnosť a stálosť v akcii.

Termín vytrvalosť pochádza z latinčiny vytrvalosť.

Vytrvalosť je synonymom stálosti, vytrvalosti, pevnosti, oddanosti a húževnatosti. V tomto zmysle sa uplatňuje v myšlienkach aj v postojoch, pri realizácii niečoho, pri plnení účelov alebo v riešeniach mysle.

Pojem vytrvalosť je možné použiť v akejkoľvek životnej situácii. Ak chcete byť vytrvalí, musíte mať jasný cieľ alebo cieľ, ktorý odôvodňuje úsilie alebo odhodlanie vo všeobecne dlhom časovom období. Preto sa hovorí, že vytrvalosť je kľúčom k úspechu v mnohých situáciách, aj keď dôležité je vedieť, kedy vytrvať a kedy nie.

Vytrvalosť môže byť týmto spôsobom aj negatívna. Človek môže vynaložiť veľa úsilia a času na niečo, čo nie a nie priniesť žiadne výsledky. Preto musí človek vedieť nielen to, kedy vytrvať, ale aj to, do akej miery opustiť projekt alebo cieľ. Preto svoje úsilie zameriava na iné stratégie na dosiahnutie požadovaného cieľa a obnovuje svoje poznatky z chýb, ktorých sa dopustil.

Vytrvalosť je dôležitou hodnotou, ktorá je súčasťou rozvoja človeka a medziľudských vzťahov. Konflikty vznikajú v každom vzťahu a na ich vyriešenie je potrebné mať vytrvalosť a kontrolu a nebáť sa zlyhaní alebo chýb, aby ste ich prekonali a tým sa zlepšovali a osobnostne rástli.

V angličtine sa perseverance prekladá ako vytrvalosť.

Vytrvalosť ako hodnota

Vytrvalosť je základnou hodnotou človeka. Umožňuje jednotlivcovi napredovať a nevzdávať sa napriek ťažkostiam, prekážkam, frustrácii, skľúčenosti, nude, sklonu alebo túžbe vzdať sa alebo opustiť situáciu.

Vytrvalosť je pozitívna hodnota, ktorá pomáha alebo zvyšuje pravdepodobnosť dosiahnutia ťažkých cieľov a viac oceňuje dosiahnuté úspechy.

Vytrvalosť zvyšuje sebavedomie, keď jednotlivec dosahuje úspech, pomáha zlepšovať svoje schopnosti a zručnosti, vyvíja nové techniky na prekonávanie prekážok a učí sa z chýb.

Vytrvalosť umožňuje jednotlivcovi dosiahnuť veľké individuálne úspechy v akejkoľvek oblasti života, či už je to láska, profesionálne, ekonomické, kultúrne alebo sociálne.

Pozrite tiež Hodnoty.

Vytrvalý človek

Vytrvalý človek je charakterizovaný tým, že vie, ako ísť odhodlane a odhodlane za svojimi cieľmi, dokončiť to, čo začal, zostať koncentrovaný, pracovať vytrvalo a znova to skúsiť. Ak metóda zlyhá, metódu zdokonalí.

Vo všeobecnosti sú optimistickí, majú vysokú sebaúctu a veľkú schopnosť sebakontroly a sebadisciplíny.

Pozri tiež Sebadisciplína.

Vytrvalostné frázy

  • „Trpezlivosť a vytrvalosť majú magický účinok, pred ktorým ťažkosti zmiznú a prekážky zmiznú.“ John Quincy
  • „Ak je človek vytrvalý, aj keď mu je ťažké porozumieť, stane sa inteligentným; a aj keď je slabý, stane sa silným “Leonardo da Vinci
  • „Nie je to sila, ale vytrvalosť vysokých citov, ktoré robia mužov nadradenými,“ hovorí Friedrich Nietzsche
  • „Som presvedčený, že polovica toho, čo delí úspešných podnikateľov od neúspešných, je vytrvalosť,“ hovorí Steve Jobs
Značky:  Technológie-E-Inovácie Výroky A Príslovia Výrazy-In-Angl