Význam mieru

Čo je mier:

Mier, z latinčiny pax, je neprítomnosť vojny alebo nepriateľstva, pokiaľ sa týka krajiny, ale aj dohôd o prímerí. Termín politický mier sa dnes používa aj na označenie zastavenia politických vojen v prospech občanov.

Na osobnej úrovni je mier pokojným stavom mysle, v ktorom môže byť človek v harmónii so sebou samým a s ostatnými. V mnohých východných náboženstvách a filozofiách sa tento stav nazýva vnútorný mier a dosahuje sa vďaka úsiliu o meditáciu a sebapoznanie, tj dosiahnutiu duchovnej a duševnej rovnováhy, ktorú vo všeobecnosti predstavuje lotosový kvet.

Mier pre katolícku cirkev je stav, ktorý sa dosahuje, keď sa dodržiava Božie slovo.

Na fyzickej úrovni, keď sa hovorí, že niekde je mier, znamená to, že v tom čase a mieste je pokoj a ticho.

Život v mieri údajne odkazuje na túžbu po absencii konfliktov v živote. Keď sa „v mieri“ použije po čine, ako je napríklad v pokoji zomrieť, v pokoji sa najesť, byť v mieri, znamená to byť pokojný a vyrovnaný ako v básni V kľude od Amada Nerva, ktorý je „v mieri“ a ďakuje za svoju existenciu.

Medzinárodný deň mieru oslavuje 21. septembra UNESCO.

Značky:  Všeobecný Výrazy-Populárne Výroky A Príslovia