Význam vášne

Čo je vášeň:

Vášeň je spravidla spojená s pocitom tak hlbokým, že presahuje hranice fyzickej alebo psychickej bolesti.

Slovo vášeň pochádza z latinčiny passio čo znamená „trpieť“, čo zasa patrí do rodiny spojenej so slovesom „trpieť“ a má etymologický koreň spoločný s „trpezlivosťou“.

Keď poznáme pôvod vášne, dokážeme lepšie porozumieť starodávnemu používaniu slova v kresťanskom jazyku, akým je napríklad umučenie Krista alebo pašijová nedeľa. V tomto kontexte vášeň predstavuje utrpenie a utrpenie Ježiša na kríži.

Pozri tiež:

  • Umučenie Krista.

Vášeň v láske k osobe je emócia spojená so sexuálnou túžbou. Vášeň pre tím, šport, hobby alebo predmet predstavuje pocit záľuby spojenej s utrpením v dôsledku jeho porážky alebo bankrotu, kde je v priebehu času udržiavané trvalé spojenie.

Pozri tiež:

  • Zamilovanosť
  • Láska
  • Pravá láska

Vášeň je spojená s mocou kvôli intenzite oboch emócií. Vášeň je typ lásky, ktorý sa vyznačuje zakalením rozumu a dominanciou vôle jednotlivca a podobne sa odhalila aj moc.

Vášeň sa okrem iných vášní bežne používa aj na označenie extrémnej chuti alebo preferencie niečoho alebo niekoho, ako je vášeň pre varenie, vášeň pre domáce zvieratá.

Vášeň je synonymom pre: žiadostivosť, túžbu a erotizmus; delírium, vytrhnutie, nadšenie, teplo; záľuba, náklonnosť, preferencia; utrpenie.

Značky:  Výrazy-Populárne Výroky A Príslovia Veda