Význam Všemocného

Čo je všemocné:

Termín všemohúci alebo všemohúci pochádza z dvoch slov, omni, čo znamená všetko, a mocný, čo znamená moc. Niekto všemohúci je teda človek, ktorý je schopný urobiť všetko (alebo takmer) čokoľvek, ktorý môže urobiť všetko, ktorý zahŕňa všetko, kto nemá žiadne ťažkosti. Všemocná bytosť je tá, ktorá nikoho nepotrebuje, je mocná vo všetkých smeroch, má nevyčerpateľnú a neobmedzenú moc, nekonečnú a neobmedzenú moc.

Všemocný je termín, ktorý sa bežne používa na opis Božej moci v rôznych náboženstvách, ako sú kresťanstvo, judaizmus, islam atď. Stúpenci týchto náboženstiev veria, že ich Boh je všemohúci, že je nadradenou bytosťou, veľmi mocnou, s väčšími silami ako ktorákoľvek ľudská bytosť a jeho moc nepozná žiadne prekážky a nedá sa vyčerpať. Aj keď božskú moc nemožno pochopiť, pretože je to ten, kto tým, že je schopný urobiť všetko, nemusí byť v súlade s prírodnými, fyzikálnymi a logickými zákonmi alebo ich používa iným spôsobom, táto sila môže existovať a v skutočnosti je Denne môžu pozorovať rôzne udalosti alebo zázraky, ktoré sa vzopierajú tomuto druhu pre človeka neprekonateľných zákonov. Boh napríklad môže premeniť vodu na víno, chodiť po vode alebo byť vzkriesený.

Pojem všemocný vznikol v starovekom Grécku s mytológiou, kde sa o týchto vlastnostiach hovorilo, že sú všemocné, vševediace a všadeprítomné. Všemohúci je ten, že bytosť, ktorá má neobmedzenú moc, vševediaci je jednotlivec, ktorý má všetky znalosti sveta, všetkej vedy, ktorý vie všetko a všadeprítomná je bytosť, ktorá je prítomná všade, na všetkých miestach, tak súčasne a tieto vlastnosti mohol patriť iba jednému Bohu.

Značky:  Všeobecný Výroky A Príslovia Technológie-E-Inovácie