Význam multimédií

Čo je multimédia:

Multimédiá je termín používaný v systémoch alebo objektoch, ktoré používajú rôzne médiá na prenos alebo prezentáciu typu informácií, ktoré okrem iného súčasne kombinujú texty, obrázky, audio.

Multimédiá je možné použiť v analógových, digitálnych zariadeniach a pamäťových zariadeniach. Rovnako tak je pre lepšie využitie multimédií potrebné tiež prístup na internetovú sieť, aby sa podľa potreby mohli sťahovať alebo zdieľať relevantné údaje.

V tomto zmysle sa multimédiá týkajú integrácie rôznych foriem médií, ktoré umožňujú prenos informácií v rôznych formátoch tak, aby ich užívateľ lepšie pochopil.

Multimédiá vám umožňujú prezentovať informácie rôznymi spôsobmi, ktoré sú ľahko zrozumiteľné, čo je v mnohých oblastiach veľmi užitočné. Napríklad v oblasti vzdelávania učitelia používajú veľké množstvo zdrojov na to, aby naučili svojich študentov nekonečný počet študijných predmetov.

V týchto prípadoch sú multimédiá nástrojom, ktorý umožňuje študentom predstaviť predmet štúdia dynamickejším a príjemnejším spôsobom, a tým upútať ich pozornosť a záujem o predmet štúdia.

Podobne študenti používajú multimédiá na svoje školské prezentácie, na sťahovanie alebo zdieľanie informácií medzi svojimi spolužiakmi, medzi inými.

Multimédiá sa však používajú aj v iných oblastiach ľudského rozvoja, ako sú umelecké činnosti, vedecký výskum, medicína, strojárstvo, obchod a mnohé ďalšie, kde sa vo veľkom využíva:

 • Texty.
 • Snímky.
 • Audio.
 • Grafy alebo grafy.
 • Videá.
 • Animácie

Účelom multimédií je preto integrácia viacerých médií, na ktorých je možné prenášať alebo zdieľať jednoduché alebo zložité informácie interaktívnym a originálnym spôsobom pre jednu alebo viac osôb.

Multimédiá používajú analógové aj digitálne zariadenia na vylepšenie konkrétneho informačného zážitku.

Multimediálne funkcie

Hlavnou charakteristikou multimédií je zvážiť možnosť zlepšiť informačné skúsenosti používateľov, či už ide o zdieľanie alebo prijímanie určitého obsahu, a dokonca o to, aby bola komunikácia medzi ľuďmi priamejšia a jednoduchšia.

Medzi ďalšie funkcie, ktoré je možné spomenúť, patria:

 • Využíva niekoľko komunikačných médií súčasne.
 • Je zameraný na konkrétne publikum.
 • Je interaktívny.
 • Cieľom je zlepšiť komunikačné a informačné skúsenosti.
 • Používa sa v rôznych oblastiach ľudského rozvoja na prekonanie bežných skúseností s komunikáciou a informáciami.
 • Je široko používaný v zábavnej oblasti, napríklad v kine.
 • Na vytváranie multimediálnych informácií potrebuje multimédiá internetové pripojenie.
 • Na využitie multimediálnych zdrojov, ktoré sa majú použiť na prezentáciu informácií alebo obsahu, je potrebné zariadenie alebo počítač.
 • Môže byť použitý v analógovom aj digitálnom formáte.
Značky:  Technológie-E-Inovácie Výroky A Príslovia Veda