Význam Misantropa

Čo je Misanthrope:

Misanthrope je prídavné meno a podstatné meno pre niečo alebo niekoho, kto voči druhým zachováva agresívny postoj, ktorý sa prejavuje ako forma nenávisti voči ľudskosti.

Slovo misantrop pochádza z gréčtiny misantropi, ktorý sa skladá zo slov miseîn, čo znamená „nenávidieť“ a antropos, ktorý označuje „osobu“. Mytantrop sa preto etymologicky vzťahuje na osobu, ktorá nenávidí ostatných ľudí.

Misanthrope je sociálny a psychologický postoj a vo všeobecnosti sa sociálne prejavuje tým, že nechcem spoločnosť druhých a psychologicky svojim zlým temperamentom.

Synonymá k slovu misantrop máme slová namosúrené, mrzuté, asociálne a neprístupné.

Charakteristika misantropa

Mizantrop je charakterizovaný nedostatkom empatie a optimizmu voči druhým. Jedinec sa psychologicky uzatvára pred inými možnosťami a predstavami druhých a užíva si iba svoju vlastnú spoločnosť.

Misantrop má zvyčajne vždy zlú náladu alebo je prinajmenšom ľahostajná k práci ostatných. Nemá rád, keď sa ho dotýkajú alebo s ním hýbu, a pokiaľ mu nehovoria, čo má robiť, je z toho dôvodu charakteristický aj tým, že je nevrlý.

hrať Misantrop

Misantrop je hra, ktorú napísal Molière v roku 1669. Je to komédia zvykov, ktorej hrdina je hypochondrom sociálnych chorôb, a preto má vždy zlú náladu a nenávidí ľudí.

V tejto súvislosti je slovo misantrop ako názov prvýkrát spomenuté v roku 1534 Gargantua a Pantagruel od Françoisa de Rabelais (1494-1553). Ako subžáner komédie a satiry hra využíva eschatologický humor, ktorý je charakterizovaný používaním aktov fyziologických potrieb na zábavu.

Misantrop a misogynista

Misanthrope je človek, ktorý všeobecne nenávidí ľudstvo, na druhej strane misogynista je ten, kto má averziu voči ženám. Misogynistický jedinec trpí misogyniou, psychologickým postojom, ktorý sa sociálne prejavuje prostredníctvom sexistických postojov.

Značky:  Technológie-E-Inovácie Výrazy-Populárne Všeobecný