Význam diabla vie viac pre starých ako pre diabla

Čo viac vie diabol pre starých ako pre diabla:

„Diabol vie viac od starého než od diabla“ znamená, že skúsenosť poskytuje viac znalostí a múdrosti ako prefíkanosť alebo inteligencia, ktorá je v danej osobe obsiahnutá.

Napriek tomu, že vlastná inteligencia a prefíkanosť subjektu má obrovskú hodnotu, znalosti získané prostredníctvom prežitých skúseností umožňujú tomu, čo je známe, získať nový rozmer, väčšiu hustotu a prospech.

V tomto prísloví diabol funguje ako obraz prefíkanej bytosti, ktorej inteligencia je príčinou pádu ľudí. Ako sa však aj diabol mýli, určite sa učí po starom, po starom. Napokon, biblická tradícia ju pripisuje existencii od stvorenia Adama a Evy.

Múdrosť nesúvisí len s informáciami, inteligenciou alebo schopnosťami. Múdrosť sa buduje hromadením skúseností, ktoré sa transformujú na znalosti.

Toto príslovie preto znamená hodnotenie tých, ktorí žili dlhšie a ktorých príbehy, transformované na rady, pomáhajú lepšie čeliť životným situáciám.

V skutočnosti sa toto príslovie používa na upútanie pozornosti tých najmenších, keď im chcú poskytnúť rady súvisiace s už zažitým zážitkom.

Pozri tiež Nepôjdete do postele bez toho, aby ste vedeli ešte jednu vec.

Značky:  Výrazy-In-Angl Náboženstvo A Spiritualita Veda