Význam magnetizmu

Čo je magnetizmus:

Fenomén príťažlivosti a odpudzovania určitých kovov a magnetov je známy ako magnetizmus.

Vo fyzike je magnetizmus definovaný ako príťažlivá sila magnetov, ktoré majú kladný a záporný pól, známy ako dipól.

Vlastnosť magnetického dipólu týmto spôsobom informuje, že podobné póly sa odpudzujú a protiľahlé póly sa priťahujú.

V prenesenom význame sa magnetizmus týka príťažlivosti alebo túžby, ktorú jeden človek cíti pre druhého. Magnetizmus je tiež definovaný ako stav bezvedomia, ktorý sa dosahuje technikami sugescie alebo hypnózy a je charakterizovaný umelým spánkom alebo indukovaný cudzími agentmi.

Zemský magnetizmus

Zemský magnetizmus sa prejavuje účinkom známej magnetickej ihly na kompas. Severný pól magnetizovanej ihly je jeho magnetickým severným pólom. V magnetizme sa priťahujú opačné póly, preto je ihla priťahovaná k magnetickému južnému pólu Zeme, ktorý je zhodou okolností geografickým severným pólom.

Magnetické polia obklopujú elektrické prúdy, ktoré majú byť zdrojom ich generácie. Tieto prúdy pod dynamickým efektom vytvárajú okolité elektrické prúdy v kovovom kvapalnom vonkajšom jadre Zeme (10% niklu, 5% železa).

Značky:  Všeobecný Veda Náboženstvo A Spiritualita