Význam mágie

Čo je to mágia:

Kúzlo je umenie iluzionizmu, ktoré pozostáva zo schopnosti vytvárať triky, ktoré vytvárajú ilúziu manipulácie s predmetmi, situáciami alebo ľuďmi spôsobom, ktorému logika nerozumie.

Magické úkony sú zložené z kúzelníckych trikov, medzi najbežnejšie patrí mágia s kartami. Triky prinútia objaviť sa, zmiznúť a nájsť písmená, nápady alebo predmety, ktoré nie sú v rámci našej fyzickej racionality možné.

Mágia pochádza z gréckeho slova mágia čo znamená „kvalita nadprirodzeného“. Pochádza tiež zo sanskrtu kúzelník čo znamená „ilúzia“.

Pôvod mágie je spojený s ezoterikou, pretože poznanie okultizmu je spojené s poznaním, ktoré presahuje fyzický alebo metafyzický svet. V tomto zmysle bola mágia umením a okultnou vedou študovanou kúzelníkmi a čarodejníkmi na riadenie, kontrolu a manipuláciu s „neviditeľnými“ energiami.

Hovorovo sa mágia používa aj na označenie pocitu a očarenia situácie alebo konceptu, napríklad keď sa hovorí, že láska je kvôli mágii lásky slepá.

Pozrite sa na tému Láska je slepá.

V južnom Španielsku sa na označenie mágie a očarovania, ktoré hudba prináša, používa výraz „mať duende“, pričom magické stvorenie duende používa ako neviditeľnú vlastnosť.

V oblasti koučovanie zdôrazňuje sa opustenie komfortnej zóny za účelom dosiahnutia našich snov. Aby ste to urobili, musíte vstúpiť do magickej zóny alebo magickej zóny, čo je miesto, kde sa nachádzajú sny, ak sa prekoná strach z prekročenia neznáma.

Pozrite si aj komfortnú zónu.

Druhy mágie

Mágia stratila svoju metafyzickú charakteristiku, pretože sa spája iba s tým, čo nie je logické alebo racionálne. Preto sú najznámejšie formy mágie spojené s farbami, ako sú:

  • Biela mágia: sú to rituály alebo modlitby, vo všeobecnosti chrániace lásku, zdravie, šťastie a peniaze. Hovorí sa mu „biela“, pretože nemá v úmysle uškodiť, ale posilniť existujúce energie.
  • Čierna mágia: je v rozpore s bielou mágiou. Hovorí sa tomu „čierna“ mágia, aby naznačila skrytú mágiu. Sú to rituály a „kúzla“, ktoré sú určené na manipuláciu s energiami inej osoby proti ich vôli v prospech jedného alebo skupiny ľudí.
  • Červená mágia: nazýva sa to „červená“ mágia, pretože ide o rituály, ktoré zahŕňajú krv. Spravidla je spojená s čiernou mágiou.
Značky:  Veda Všeobecný Výrazy-Populárne