Limitný význam

Čo je limit:

Limitom sa rozumie deliaca čiara medzi dvoma entitami alebo územiami, či už je táto čiara skutočná alebo imaginárna. Termín pochádza z latinčiny limis, čo znamená „okraj“ alebo „okraj“. Napríklad: „Pyreneje označujú hranicu medzi Španielskom a Francúzskom.“

V druhom zmysle limit týka sa tiež bodu, v ktorom sa niečo musí skončiť alebo dosiahlo svoj maximálny vývojový bod. Napríklad: „Športovec dosiahol limit svojej rýchlosti“; „Tento utorok je termín dodania.“

Tiež sa obrazne používa na označenie toho, že niečo presahuje to, čo je nevyhnutné alebo mysliteľné, alebo na opis extrémnej situácie, ktorá si vyžaduje naliehavú pozornosť: „Realita krajiny prekročila hranicu našej predstavivosti“. „Je načase, aby niekto obmedzil svoje správanie.“ „Hlad vo svete dosiahol extrémnu situáciu.“

Limity v matematike

V matematike, limit sa týka pevnej veľkosti, o ktorú sa termíny sekvencie navzájom približujú. Používa sa v reálnej a komplexnej analýze.

V matematických vzorcoch je limita reprezentovaná nasledovne: lim (an) = a. Môžu byť tiež reprezentované nasledujúcimi symbolmi: an → a.

Značky:  Veda Technológie-E-Inovácie Všeobecný