Význam zákona

Čo je zákon:

Zákon je pravidlo, norma, zásada, predpis. Ako taký pochádza z latinčiny Lex, legislatíva.

Právo v tomto zmysle môže odkazovať na právnu normu diktovanú kompetentným orgánom, spravidla zákonodarcom, kde je niečo nariadené alebo zakázané v súlade so spravodlivosťou a pre dobro občanov. Podľa venezuelského právnika Andrésa Bella je zákon „vyhlásením zvrchovanej vôle, ktoré, prejavené spôsobom predpísaným ústavou, prikazuje, zakazuje alebo povoľuje“.

Za nedodržanie zákona však hrozia sankcie. Jeho existencia sa teda spravidla riadi potrebou riadiť a opravovať sociálne správanie ľudí.

Slovo zákon možno tiež použiť na označenie legislatívy alebo všetkých zákonov.

V náboženstve právo znamená uctievanie Boha a všetko, čo je usporiadané podľa božskej vôle: Boží zákon.

Zákon môže tiež označovať súbor stanov alebo podmienok, ktoré boli stanovené na oslavu konkrétnej udalosti, ktorou môže byť veľtrh, súťaž alebo hra.

Značky:  Náboženstvo A Spiritualita Technológie-E-Inovácie Veda