Význam neúcty

Čo je to nerešpektovanie:

Neúcta je opakom rešpektu. Slovo ako také označuje nedostatok rešpektu, ktorý sa prejavuje voči niečomu alebo niekomu.

Neúcta je považovaná za vážny priestupok pre zdravé spolužitie medzi ľuďmi, pretože porušuje jednu z hlavných hodnôt, ktoré zaručujú sociálnu harmóniu: rešpekt. Navyše je to protihodnota, pretože je to v rozpore so zdravou praxou morálky a dobrých zvykov. Ten, kto je neúctivý, nemôže ani požadovať, aby bol rešpektovaný, pretože rešpekt musí byť obojstranný.

V tomto zmysle je neúcta postojom, ktorý negatívne ovplyvňuje vzťahy medzi jednotlivcami alebo tými, ktoré si vytvoria s určitými inštitúciami, normami alebo sociálnymi zvyklosťami.

Nedostatok rešpektu, týmto spôsobom, môže byť dôkazom postoja niekoho, kto nie je ochotný dodržiavať určité pravidlá alebo kto neplatí pocty alebo zdvorilosti orgánu alebo inštitúcii: „Aké neúctivé, Manuel! Vstúpili ste do kostola bez toho, aby ste si zložili klobúk “.

Na druhej strane, neúcta sa môže prejaviť určitým správaním, napríklad urážaním alebo urážaním osoby: „Nerespektuj ma takto: Som tvoja matka“. Rovnako akcie, ako je obťažovanie, týranie alebo fyzické napadnutie niekoho, možno považovať za neúctivé.

Súčasná forma neúcty k ľuďom, s ktorými sa delíme, cvičí fubovanie, ktorý má vo zvyku ignorovať ľudí, ktorí sú s nami, s ospravedlnením, že sa pozerá na našich smartphone alebo smartphone.

Pozri tiež:

  • Protihodnoty.
  • Znevažovať.

Neúctivý človek je niekto, kto netoleruje to, čomu nerozumie alebo čo sa od neho líši. Neúctivý jednotlivec sa okrem toho zvyčajne dopúšťa mnohých ďalších trestných činov, akými sú diskriminácia, urážanie, pohŕdanie a pohŕdanie inými ľuďmi, inštitúciami alebo úradmi, za ktoré musí byť napomenutý.

Na druhej strane možno považovať za synonymá neúcty: drzosť, drzosť, neúctivosť, pohŕdanie a pohŕdanie. A antonymá, na druhej strane, budú: rešpekt, súlad, úcta, poslušnosť a ohľaduplnosť.

V angličtine môže byť neúcta alebo neúcta preložené ako neúcta. Na tvojej strane, neúcta Môže tiež fungovať ako sloveso, ktoré znamená „neúcta“ alebo „neúcta“.

Značky:  Náboženstvo A Spiritualita Všeobecný Výrazy-In-Angl