Význam intersexu

Čo je to Intersex:

Intersex je osoba, ktorá má prirodzené variácie, ktoré ovplyvňujú ich sexuálne orgány, genetické a anatomické vlastnosti, takže môžu v rôznej miere kombinovať mužské a ženské vlastnosti.

Keď sa narodí dieťa s intersexuálnymi genitáliami, pre lekárov je ťažké priradiť mu pohlavie. Možno napríklad spomenúť, keď sa dieťa narodí so ženskými pohlavnými orgánmi, ale vaječníky alebo maternica sa vo vnútri nevytvorili.

Tiež sa môže stať, že novorodenec ukáže sexuálny orgán, ktorého veľkosť a tvar sa mýlia s klitorisom alebo penisom, ktorý nebol úplne vyvinutý.

V tomto zmysle sa intersexuálni ľudia narodili bez toho, aby boli úplne definované ich mužské alebo ženské fyzické vlastnosti, ktoré sa môžu, ale nemusia zhodovať s ich vnútornými sexuálnymi orgánmi.

Z tohto dôvodu mnohí nevedia, že sú intersexuálni, kým nezačne puberta a nezačne sa vylučovanie mužských alebo ženských hormónov, aj keď sa zdá, že ich pohlavné orgány zodpovedajú opačným génom. Existujú ľudia, ktorí môžu dosiahnuť dospelosť bez toho, aby vedeli, že sú intersexuálni.

Intersex preto ovplyvňuje tvorbu sexuálnych orgánov, genitálií, hormonálnu segregáciu, svalstvo a ďalšie mužské a ženské vlastnosti.

Je dôležité vedieť, že termín hermafrodit by sa nemal používať ako synonymum pre intersex, čo zodpovedá charakteristike organizmov, ktoré majú obe pohlavia, to znamená mužské aj ženské.

Vedci a špecialisti tiež začali tieto sexuálne variácie nazývať ako poruchy sexuálneho vývoja, v angličtine Poruchy vývoja pohlavia, známy pod skratkou DSD.

Pozri tiež:

  • Hermafrodit.
  • Pansexuál.

Intersexové štáty

Intersex je bežnejší, ako si myslíte. Existujú štyri intersexuálne stavy, ktoré ovplyvňujú genotyp aj fenotyp jedincov a môžu byť zoskupené do štyroch kategórií.

46, XY Intersex

46, XY intersex alebo feminizácia semenníkov sa vyskytuje u mužov. Je charakterizovaná prítomnosťou mužských chromozómov a prítomnosťou ženských genitálií, preto sa mužský fenotyp úplne nevyvíja a inhibuje ženský fenotyp.

Môže mať rôzne príčiny, medzi ktorými vyniká syndróm necitlivosti na androgény, druh odolnosti voči fungovaniu mužských hormónov. Ďalšími príčinami sú malformácia semenníkov a znížená produkcia testosterónu.

Intersex 46, XX

XX, k ženskému intersexu dochádza, keď má jedinec ženské chromozómy, ale ich vonkajšie genitálie sú mužského vzhľadu.

Vyskytuje sa počas formovania ženského plodu, v týchto prípadoch je vysoká expozícia mužským hormónom, tvorí sa maternica a vaječníky, ale vagína a podnebie majú mužný vzhľad a sú podobné penisu.

Medzi jej príčiny patrí vrodená adrenálna hyperplázia, ktorá spôsobuje nadmerné vylučovanie androgénu a vysoký deficit kortizolu.

Skutočný intersex

Intersexuálny jedinec má tkanivo vaječníkov aj semenníkov. To znamená, že pod semenníkom môže byť úplný alebo neúplný vaječník. Obe gonády môžu tiež zdieľať tkanivo odvodené z vaječníkov a semenníkov nazývaných ovotestis.

V tomto zmysle môže mať človek chromozómy XX, XY alebo oba. Preto vonkajšie pohlavné orgány nemožno definovať ako ženské alebo mužské. Jeho príčiny nie sú známe.

Zložitý alebo neurčitý intersex

V týchto prípadoch má intersexuálna osoba inú konfiguráciu chromozómov ako 46, XX alebo 46, XY. Napríklad:

  • 45, XO: úplná alebo čiastočná absencia chromozómu X, postihuje ženy.
  • 47, XXY: chromozomálna mutácia, v ktorej je ďalší chromozóm X, postihuje mužov.
  • 47, XXX: chromozomálna mutácia, v ktorej je ďalší chromozóm X, postihuje mužov.
Značky:  Veda Náboženstvo A Spiritualita Výrazy-In-Angl