Význam rozhrania

Čo je to rozhranie:

Ako rozhranie v počítačoch označujeme fyzické a funkčné spojenie, ktoré je vytvorené medzi dvoma zariadeniami, zariadeniami alebo systémami, ktoré fungujú nezávisle na sebe. V tomto zmysle komunikácia medzi ľudskou bytosťou a počítačom prebieha prostredníctvom rozhrania.

Slovo interface ako také pochádza z angličtiny rozhranie, čo znamená „kontaktná plocha“.

Rozhranie je mechanizmus alebo nástroj, ktorý umožňuje túto komunikáciu prostredníctvom reprezentácie sady objektov, ikon a grafických prvkov, ktoré začínajú fungovať ako metafory alebo symboly akcií alebo úloh, ktoré môže používateľ vykonávať na počítači. Napríklad zadanie údajov na prázdny list, odoslanie dokumentu do koša, úprava súboru, zatvorenie programu.

Pri práci na počítači existujú v zásade dva typy rozhraní: fyzické rozhranie, ktoré tvoria objekty, ktoré nám umožňujú zadávať údaje a manipulovať s počítačom, napríklad myšou alebo klávesnicou, ktoré by fungovali ako protézy alebo rozšírenia nášho tela; a grafické rozhranie, tiež známe ako GUI (Grafické užívateľské rozhranie), ktorá umožňuje ľudskej interakcii s počítačom prostredníctvom série grafických prvkov (okná, ikony atď.).

Používateľské rozhranie

Používateľské rozhranie je prostriedok, ktorý osoba používa na komunikáciu so strojom, zariadením alebo počítačom. Spravidla sú priateľské a intuitívne, takže ich užívateľ ľahko pochopí a používa. Obsahuje prvky, ako sú ponuky, okná, klávesnica, myš, výstražné zvuky, to znamená všetky kanály, prostredníctvom ktorých je medzi ľuďmi a strojmi vytvorená účinná komunikácia.

Grafické užívateľské rozhranie

Ako grafické užívateľské rozhranie, známe tiež ako GUI. Grafické užívateľské rozhranie), je počítačový program známy tým, že používa sadu obrázkov a objektov v prostredí grafickej simulácie na reprezentáciu všetkých akcií, ktoré má používateľ v rozhraní k dispozícii. Tento systém sa nazýva WYSIWYG (To, čo vidíte, je to, čo dostanete, to znamená: „Čo vidíte, to získate“).

Značky:  Náboženstvo A Spiritualita Veda Výrazy-Populárne