Význam intelektualizmu

Čo je intelektualizmus:

Intelektualizmus je filozofický prúd poznania, ktorý tvrdí, že skúsenosť a myšlienka alebo dôvod sú základom všetkých znalostí.

Intelektualizmus potvrdzuje, že univerzálne platné znalosti a logicky potrebné úsudky pochádzajú z rozumu aj zo skúsenosti, pretože oddelene by tento typ znalostí nedosiahli.

Intelektualizmus sa údajne narodil v roku 350 pred n. L. z C. s Aristotelom hľadajúcim stredný bod medzi racionalizmom (poznanie z dôvodu Platóna) a empirizmom (poznanie podľa skúseností prírodovedcov).

Aristoteles tvrdil, že naše znalosti začínajú zmyslami (skúsenosťami), ktoré potom náš intelekt spracúva a vytvára koncepty, ktoré nás nakoniec dovedú k poznaniu.

Ďalším predstaviteľom tohto prúdu bol svätý Tomáš Akvinský, ktorý pokračoval v Aristotelovom učení zdôrazňujúcom generovanie poznania v spolupráci tela (zážitky, zmysly) a duše (myšlienka, rozum).

Morálny intelektualizmus a sokratovský etický intelektualizmus

Morálny alebo etický intelektualizmus sa nazýva ten, ktorý potvrdzuje, že morálne a etické skúsenosti sú založené na poznaní dobra, to znamená, že dobre a spravodlivo môžete konať iba vtedy, ak poznáte znalosti o tom, čo je dobro a spravodlivosť.

Sokrates, jeho najvýznamnejší predstaviteľ, kázal, že s odborníkmi, ktorí majú tieto znalosti, by sa mali konzultovať morálne a politické záležitosti. Tento typ výpovede vytvára interpretácie, ktoré možno považovať za nedemokratické, a preto je kontroverzným prúdom.

Prednosť

Apriorizmus (a priori) tvrdí, že znalosti sa rodia zo zásad, ktoré sú zrejmé a úplne nezávislé od skúsenosti, preto popiera intelektualizmus. Tieto samozrejmé zásady alebo vrodené myšlienky sú známe ako znalosti a priori. René Descartes a Immanuel Kant boli stúpencami tohto prúdu.

Značky:  Veda Výrazy-Populárne Výroky A Príslovia