Význam infiltrácie

Čo je to infiltrácia:

Termín infiltrácia sa týka pôsobenia zavedenia alebo infiltrácie kvapalnej látky do pôdy, do tkanív ľudského tela alebo do pevného predmetu.

Slovo infiltrácia má však rôzne významy v závislosti od oblasti, kde sa používa. Infiltrácia je tiež dôležitou technikou, ktorá sa často používa vo vojenskej, policajnej a politickej oblasti.

Vzťahuje sa na akciu infiltrácie osoby na miesto, organizáciu alebo skupinu ľudí, ktorých nie je súčasťou, s cieľom získať konkrétne informácie a z ktorých možno získať zisk alebo výhodu.

Infiltrácia vody

Infiltrácia vody súvisí s hydrologickým cyklom, ktorý sa týka prieniku vody rôznymi priepustnými vrstvami pôdy, ktorej hlavnou funkciou je predchádzať erózii pôdy, vyživovať rastliny a predchádzať možným záplavám.

Infiltrácia vody závisí od charakteristík pôdy, to znamená od jej schopnosti infiltrovať, skladovať a prenášať alebo viesť vodu, ako aj od rôznych vonkajších činiteľov spôsobených ľudskou činnosťou, ktoré ovplyvňujú hydrologický cyklus.

Značky:  Výrazy-Populárne Výrazy-In-Angl Všeobecný