Význam jednotlivca

Čo je individuálne:

Ako jednotlivec označujeme to, čo je individuálne, čo nemožno rozdeliť. Používa sa na označenie človeka, osoby, ktorá sa považuje za jednotku, nezávislú na ostatných. Slovo ako také pochádza z latinčiny jednotlivcov, čo znamená „nedeliteľný“.

Hovorovou rečou niekoho nazývame jednotlivcom, keď nepoznáme jeho meno alebo stav, alebo keď napriek tomu, že to vieme, radšej to nevyjadríme.

Osoba, ktorá je súčasťou triedy alebo spoločnosti, sa nazýva aj jednotlivec.

Jednotlivec a spoločnosť

Spoločnosti sa skladajú zo súboru jednotlivcov, ktorí žijú organizovane. Jednotlivci sú v tomto zmysle najmenšou a najjednoduchšou jednotkou sociálnych systémov. Sociálne systémy ako také sú založené na spolužití, interakcii, komunikácii a spolupráci medzi jednotlivcami, ktorí ju tvoria.

Vzťah jednotlivca a spoločnosti sa však môže stať problematickým, pretože niekedy nie sú záujmy jednotlivca v súlade so záujmami spoločnosti, v ktorej žijú. Niektorí autori preto tvrdia, že je to kvôli tomu, že človek nie je svojou povahou sociálnou bytosťou. To je však v rozpore s tvrdením iných špecialistov, pre ktorých je povaha človeka spoločenská, inštinktívne sociálna, pretože ľudská bytosť sa nemôže vidieť naplnená svojim plným potenciálom, ak nie je v spoločnosti alebo jeho komunite.

Jednotlivec vo filozofii

Podľa filozofie je jednotlivec jedinečnosťou konkrétnej reality, ktorú nemožno oddeliť ani rozdeliť. V tomto zmysle je to originálna a jedinečná bytosť, ktorá predstavuje jedinečnú a neopakovateľnú realitu. Jednotlivec je jeden proti pluralite. Pojem jednotlivca je preto v rozpore s univerzálnym. Napríklad muž je vo vzťahu k ľudstvu jednotlivec.

Jednotlivec v štatistikách

V štatistike sa ako individuálna alebo štatistická jednotka nazýva každý z prvkov, ktoré tvoria populáciu, tj súbor všetkých prvkov, ktoré sú predmetom štatistického merania. Jednotlivec je ako taký pozorovateľnou entitou, a preto nemusí nutne ísť o osobu, ale môže ísť aj o predmet, organizmus alebo niečo abstraktné.

Jednotlivec v biológii

V biológii a ekológii sa jednotlivec nazýva živá bytosť alebo organizmus, ktorým môže byť rastlina alebo zviera a ktorý sa vo vzťahu k iným jedincom svojho druhu považuje za nezávislý.

Značky:  Veda Výrazy-In-Angl Výroky A Príslovia