Význam In situ

Čo je to in situ:

In situ Je to miesto latinského pôvodu, ktoré znamená „na mieste“, „na mieste“, „na zemi“.

Obvykle sa používa na označenie niečoho, čo je pozorované, čo sa nachádza alebo čo sa vykonáva na mieste, kde je alebo odkiaľ pochádza.

Teda napríklad v kriminalistike vyšetrovanie in situ by bol taký, ktorý sa vykonáva na mieste činu, pričom v administratíve je audit in situ bol by to ten, ktorý sa koná v inštitúcii alebo orgáne, ktorý bude predmetom auditu.

In situ Y ex situ

In situ Y ex situ sú to antonymá. In situ znamená „na správnom mieste“, pričom ex situ znamená to „nemiestne“. Vo vedeckej oblasti možno tieto koncepty napríklad použiť na odlíšenie metód alebo techník, ktorých pozorovania sa vykonávajú v mieste, kde sa nachádza predmet štúdia, v jeho prirodzených podmienkach (in situ) alebo mimo neho (ex situ), zvyčajne v laboratóriu s umelými podmienkami a kontrolovaným prostredím.

In situ v medicíne

V medicíne, in situ doslova znamená „na svojom mieste“. V tomto zmysle napríklad keď hovoríme o karcinóme in situ, to znamená, že ide o rakovinu, ktorá nemetastázovala, a preto nevnikla do okolitých tkanív.

In situ v paleontológii

V rámci paleontológie výraz in situ Používa sa na označenie polohy fosílie, ktorá je v stratigrafickej polohe, to znamená v sedimentárnej hornine terénu. V tomto zmysle je proti polohe ex situ, podľa ktorého je fosília skôr vytesnená z pôvodného miesta.

In situ v stavebníctve

V oblasti stavebníctva sa hovorí, že operácia alebo práca je in situ keď prebieha na samotnom stavenisku.

Značky:  Náboženstvo A Spiritualita Výroky A Príslovia Výrazy-Populárne