Význam Hype

Čo je Hype:

Hype odkazuje na očakávania umelo generované okolo osoby alebo produktu, ktorého propagačná kampaň a imidž boli postavené na základe prehodnotenia jej vlastností.

Slovo humbuk pochádza z angličtiny a je hovorovou redukciou slova hyperbola, čo je doslovne preložené ako hyperbola.

Hyperbola je v skutočnosti literárne zariadenie, ktoré používa preháňanie vlastností osoby, veci alebo situácie s cieľom získať väčšiu pozornosť čitateľa. Touto cestou, humbuk naráža na stav prehnané.

Použitie tohto výrazu humbuk Pochádza zo sveta videohier, kde je ich reklama obvykle založená na očakávaní zábavy, ktorú sa hráč snaží vidieť kompenzovanú.

Rozšírene, v hovorovom jazyku termín humbuk Používa sa na označenie tých tém, osobností alebo tovaru (hudba, kino, produkty), ktoré sa stávajú mediálnym trendom z nadhodnotenia a vytvárania nadmerných očakávaní.

Značky:  Všeobecný Technológie-E-Inovácie Náboženstvo A Spiritualita