Význam človeka

Čo je človek:

Človek je slovo, ktoré môže vo všeobecnosti odkazovať na racionálnu animovanú bytosť, muža alebo ženu, ktorá je súčasťou ľudského druhu. V tomto zmysle sa slovo zvyčajne používa ako synonymum ľudskej bytosti, ľudského druhu alebo Homo sapiens. Slovo ako také pochádza z latinčiny homo, homnis.

V každodennej reči sa však výrazom „muž“ rozumie mužský exemplár ľudského druhu, nazývaný aj mužský alebo z biologického hľadiska mužský.

Slovo muž sa na druhej strane používa aj na odlíšenie muža, ktorý dosiahol dospelosť, od mladších jedincov.

Pojmu muž sa v histórii tiež pripisuje rad vlastností, ktoré ho údajne odlišujú od žien, ako napríklad odvaha, pevnosť, odvaha alebo statočnosť, všetky považované za mužské cnosti: „Váš chlapec už hovorí ako muž“.

Termín muž sa tiež často používa generickým spôsobom na odlíšenie určitej skupiny ľudských druhov: muža od amerického, primitívneho človeka a moderného človeka.

Slovo muž sa tiež používa na označenie špecificky manžela, manžela.

Značky:  Výrazy-In-Angl Výrazy-Populárne Výroky A Príslovia